Obwodnica Wielunia będzie miała 13,2 km długości. Trasa została zaprojektowana jako droga klasy GP (główna ruchu przyśpieszonego). Jezdnia będzie miała trzy pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy – dwa w jednym kierunku i jeden w przeciwnym (naprzemiennie) – tego typu rozwiązanie dobrze sprawdza się od lat w krajach skandynawskich. Maksymalna dopuszczalna prędkość wyniesie tam 100 km/godz.  

Na nowej trasie znajdą się 3 węzły drogowe (Biała, Raczyn, Jodłowiec), 8 wiaduktów, 8 mostów i 2 przejazdy gospodarcze.