Wyłoniona w przetargu firma Transprojekt Gdański będzie odpowiedzialna za przygotowane wielowariantowej koncepcji rozbudowy trasy W-Z na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy do układu dwujezdniowego.

Opracowanie dodatkowo obejmie rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Jak podaje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, największym wyzwaniem będzie wkomponowanie drugiej estakady wiaduktu Niepodległości. Obiekt ten będzie też prawdopodobnie najdroższą częścią inwestycji.

Dokumentacja ma być gotowa w ciągu 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 2017 – 2019.