Budowa nowej trasy rozpoczęła się 22 października 2014 r. Sporym wyzwaniem dla wykonawcy (konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o.o. (lider), Polbud Pomorze sp. z o.o., Most sp. z o.o.) było nie tylko szybkie tempo prac, ale też trudne warunki gruntowe. Realizacja inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych pochłonęła blisko 72 mln zł.  

"Bardzo się cieszymy, że możemy dziś oddać uroczyście obwodnicę. To była inwestycja, na którą mieszkańcy Brzozowa czekali przez kilkanaście lat. Dzisiaj staje się to faktem. Ta droga służyć będzie nie tylko mieszkańcom miasta, ale także kierowcom z całego województwa, turystom, którzy będą jechali w Bieszczady. Jest to pierwsza inwestycja z programu budowy obwodnic i otwierania południowej części Podkarpacia" – mówił w trakcie uroczystego otwarcia marszałek Władysław Ortyl.

Zakres prac w ramach budowy obwodnicy Brzozowa

Oprócz 3,4-kilometrowej jednojezdniowej drogi powstały również: 2 mosty (nad potokiem Sietnica oraz nad rzeką Stobnica); 3 wiadukty; jak również 3 nowe skrzyżowania, a 1 zostało przebudowane. Ponadto przebudowano drogi lokalne, wybudowano drogi wewnętrzne, powstały nowe chodniki, ciągi rowerowe i pieszo – rowerowe, wykonano też ekrany akustyczne o łącznej długości prawie 3 km.

Droga ważna dla regionu

"DW886 stanowi bardzo ważne połączenie Rzeszowa z południowo – wschodnią częścią województwa podkarpackiego, a zarazem jest podstawowym szlakiem prowadzącym w ważny obszar turystyczny, jakim są Bieszczady. Obwodnica pozwoli zatem nie tylko odciążyć zatłoczony komunikacyjnie Brzozów, ale będzie również pełnić ważną funkcję tranzytową i turystyczną. Stworzenie nowego korytarza komunikacyjnego ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno – gospodarczego regionu, w szczególności dla powiatu brzozowskiego. Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: w kierunku przejść granicznych z Ukrainą (Krościenko) i Słowacją (Radoszyce, Barwinek), a także trasy wiodące w Bieszczady, Beskid Niski i Pogórze Przemyskie" - informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Zobacz fotogalerię z obwodnicy Brzozowa


Obejrzyj film z otwarcia nowej trasy

Więcej o obwodnicach w temacie specjalnym