Drogowa Trasa Średnicowa łączy obecnie Gliwice, Zabrze, Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów i Katowice). Jej przedłużenie w kierunku wschodnim, znajdować się będzie na terenie Mysłowic, Sosnowca i Jaworzna. Połączenie kończące się węzłem z trasą S1 w sosnowieckiej dzielnicy Jęzor (jedno z dwóch obecnie planowanych) będzie kosztować około 300 mln zł. Przygotowania do budowy dwóch odnóg "średnicówki" koordynuje samorząd Jaworzna.

Odnoga południowa DTŚ w stronę Jaworzna

Jak poinformował Tomasz Tosza z jaworznickiego magistratu, wniosek ws. ogłoszenia przetargu na projekt budowlany znajduje się już w tamtejszym biurze zamówień publicznych, ale potrzeba jeszcze kilku dni, by ogłosić wszczęcie postępowania. By prace tym zakresie przyspieszyły konieczne było osiągnięcie porozumienia z władzami Katowic ws. wspólnego wykonania decyzji środowiskowej dotyczącej realizacji wschodniego odcinka trasy. Katowice są zainteresowane przebudową i rozbudową obecnego końcowego odcinka trasy w rejonie węzłów z katowickimi ul. Dudy Gracza i Murckowską. Następnie DTŚ pobiegnie istniejącą DK79) do węzła z ul. Lwowską w dzielnicy Szopienice. Następnie trzeba zbudować połączenie do planowanego węzła Janów w Mysłowicach, w rejonie którego zaczynają się projektowane odcinki.

W ramach dotychczasowych przygotowań do budowy południowej odnogi powstały m.in. studium transportowe i dokumentacja środowiskowa. Odcinek ten będzie biegł od mysłowickiego węzła Janów w kierunku ul. Obrzeżnej Zachodniej, wzdłuż linii kolejowej w stronę istniejącego węzła Jęzor przy trasie S1, gdzie ma powstać m.in. rondo z niewielkim tunelem dla kierunku od Warszawy w stronę Katowic.

Odnoga północna

Odnoga północna miałaby być finansowana w ramach Kontraktu Terytorialnego. Obecnie trwają wstępne prace projektowe tego połączenia, które powinny zakończyć się w pierwszej połowie br.