Badania są aktualizacją i weryfikacją wyników ankiety przeprowadzonej w 2013 r. Obejmą obszar całego Krakowa i potrwają od 8 do 18 czerwca br. Udział w akcji ma charakter anonimowy i jest dobrowolny, zaś wszystkie uzyskane informacje będą prezentowane tylko w formie zbiorczych zestawień.

„W ramach badań ankieterzy przeprowadzą wywiady z osobami powyżej 6. roku życia w tysiącu losowo wybranych gospodarstw domowych w Krakowie. Pytania będą dotyczyć przede wszystkim liczby osób i samochodów przypadających na jedno gospodarstwo domowe, preferencji w wyborze środka transportu i odnosić się do podróży realizowanych w dniu poprzedzającym badanie” - podaje Magiczny Kraków.