Aby zapobiec ewentualnym stratom, warto rozważyć wykupienie ubezpieczenia specjalistycznego dla pojazdów służbowych. W Polsce są one jeszcze stosunkowo rzadko stosowane. Za to na przykład na Wyspach Brytyjskich są dość popularne i określa się je mianem Motor trade insurance. Firmy takie jak Insurance Factory umożliwiają wygenerowanie idealnie spersonalizowanej polisy, dzięki której kompleksowo chroni się samochody. Na czym polegają tego typu ubezpieczenia?

Dla kogo?

Usługi związane z ochroną pojazdów służbowych przeznaczone są dla tych przedsiębiorstw i ich pracowników, których codziennością jest użytkowanie pojazdów służbowych i powierzonych przez klienta. Wymienić tu można różne profesje. Do tej kategorii należą na przykład dilerzy samochodowi – sprowadzanie i sprzedaż samochodów może się wiązać z uszkodzeniami, które nawet jeśli są drobne, to wiążą się z dużymi stratami finansowymi. Ubezpieczeniem typu Motor trade insurance mogą też zainteresować się kurierzy, którzy często kluczą po zatłoczonych, wąskich drogach, gdzie łatwo o uszkodzenia takie jak zarysowania czy urwanie lusterka.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na taksówkarzy i wszystkich kierowców zajmujących się przewozem osób. Niejednokrotnie muszą się oni mierzyć z nieodpowiedzialnym zachowaniem klientów, z czym wiążą się uszkodzenia tapicerki bądź szyb, a w skrajnych przypadkach nawet przebijaniem opon.

Zasięg ubezpieczenia

Warto sprawdzić, czy polisa obejmuje swoim zasięgiem wyłącznie kierownictwo, czy również pozostałych pracowników. Czasami polisę może wykupić również indywidualny pracownik – jej zakres ustala się bowiem na drodze konsultacji z ubezpieczycielem. W ten sposób negocjuje się również wysokość składki, ale także listę zdarzeń, przed którymi chronić będzie ubezpieczenie.

Wygląd takiej listy zależy od prowadzonej działalności. Przykładowo kierowcy, którzy na co dzień mierzą się z zatłoczonymi drogami, mogą zostać objęci ochroną przed ryzykiem drogowym, czyli konsekwencjami zarówno drobnych, jak i poważnych uszkodzeń pojazdu lub przewożonego załadunku. Z kolei firmy wykorzystujące nowoczesne typy pojazdów z zaawansowanymi komputerami pokładowymi mogą pokusić się o polisę pokrywającą skutki ataku hakerskiego.

Ubezpieczenia pojazdów biznesowych okazują się świetnym rozwiązaniem w wielu branżach. W Polsce oferta jest wprawdzie uboższa niż na Zachodzie, niemniej tego typu usługi oferuje coraz więcej przedsiębiorstw.

Przykład takiego ubezpieczenia można zobaczyć na stronie https://www.insurancefactory.co.uk/motortrade-insurance.