Partnerzy portalu

Obwodnica Sanoka z unijnym wsparciem

Droga będzie gotowa za niespełna rok


Opublikowano: 02-10-2018 Źródło: GDDKiA, Ministerstwo Infrastruktury

Trwa budowa obwodnicy Sanoka (woj. podkarpackie) w ciągu drogi krajowej nr 28. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) właśnie przekazano unijne środki na realizację prac. Budżet inwestycji zasilono kwotą 143 mln zł, a jej całkowita wartość to 207,2 mln zł. Nowa droga ma być gotowa w połowie 2019 r.


Sanok. Fot. Tadeusz Ibrom / Shutterstock Sanok. Fot. Tadeusz Ibrom / Shutterstock

W ramach inwestycji powstają: około 7-kilometrowa jednojezdniowa droga (trasa DK28 Zator–Medyka) o przekroju 2+1, cztery jednopoziomowe skrzyżowania, osiem mostów, cztery wiadukty i 18 przepustów, przejścia dla zwierząt i inne urządzenia ochrony środowiska, miejsca kontroli pojazdów, elementy odwodnienia, oznakowanie drogowego i urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a także oświetlenie drogowe. Dodatkowo przebudowane zostaną kolidujące z trasą urządzenia infrastruktury technicznej.

Początek obwodnicy Sanoka znajdować się będzie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską w ciągu DK28. Koniec natomiast stanowić ma włączenie obejścia do DK84 na wysokości ul. Lipińskiego.

Trasa obwodnicy Sanoka. Źródło: GDDKiA Trasa obwodnicy Sanoka. Źródło: GDDKiA

Podstawowym celem budowy obwodnicy Sanoka jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza tereny zabudowy miasta, a przez to odciążenie jego układu komunikacyjnego, zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na drogach DK28 i DK84. Inwestycja poprawi również dostępność ekonomiczną i komunikacyjną regionu, zostanie skrócony czas podróży, zwiększy się bezpieczeństwo ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju – podaje resort infrastruktury.

Wykonawcą prac jest konsorcjum Max Bögl Polska sp. z o. o. i Max Bögl Stiftung & Co. KG.

Przeczytaj także: Odkrycie archeologiczne na budowie obwodnicy Sanoka

Foto, video, animacje 3D, VR

Twój partner w multimediach.

Sprawdź naszą ofertę!