Na temat przyjętego przez Parlament Europejski stanowiska ws. budżetu na lata 2021–2027 wypowiedziały się komisje: przemysłu, badań naukowych i energii oraz transportu. Wszystkie chcą, żeby w przyszłym budżecie pieniędzy na transgraniczne projekty transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne było więcej – o 6 mld EUR.

Obie komisje głosowały za zwiększeniem budżetu o prawie 6 mld EUR więcej w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej – powiedział sprawozdawca projektu Marian-Jean Marinescu (EPL). Po raz pierwszy z programu mają zostać też przeznaczone środki na zwiększenie unijnej zdolności reagowania na kryzysy humanitarne i klęski żywiołowe.

Z programu w obecnej perspektywie finansowej UE korzystała m.in. Polska. Pozyskiwane środki wykorzystywane były w ramach realizacji projektów budowy m.in. połączeń gazowych i drogowych z innymi krajami regionu.

Zdaniem europosłów, w kolejnej perspektywie finansowej UE najważniejsze będą prawdopodobnie takie transgraniczne projekty,  jak magazyny energii, inteligentne sieci energetyczne, odnawialne źródła energii oraz sieci 5G. Dlatego chcą,by w funduszu znalazło się 43,85 mld EUR. Jak rozłożą się wydatki? Lwia część, aż 33,51 mld EUR, wesprzeć ma realizację projektów transportowych, 7,68 mld EUR ułatwi rozwój sieci energetycznych, a 2,66 mld EUR – rozwój sieci teleinformatycznych.

W grudniu propozycja ma zostać poddana pod głosowanie na sesji plenarnej. Europosłowie podkreślają, że są gotowi rozpocząć negocjacje z krajami UE natychmiast, by osiągnąć porozumienie przed zaplanowanymi na maj 2019 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Przeczytaj także: Instalacje OZE nadal z wysokim VAT-em