Obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego w ciągu drogi krajowej nr 9 (DK9) Rudka–Jacentów zostanie wybudowana po nowym śladzie. Trasę o długości 12,9 km zaprojektowano jako drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). Dojdzie do przebudowy dróg i ulic poprzecznych oraz budowy dodatkowych jezdni do obsługi sąsiadujących terenów i komunikacji z siecią drogową.

Początek obwodnicy to DK9 w Rudce. Dalej droga krajowa będzie poprowadzona nowym śladem, ominie Ostrowiec Świętokrzyski od strony zachodniej i południowej i włączy się ponownie do DK9 w Jacentowie. Powstaną dwa węzły drogowe (w Rudce i Miłkowie), dwa skrzyżowania, sześć mostów, dwanaście wiaduktów, przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) opracuje spółka Mosty Katowice za 8,2 mln zł. Później zostanie ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy. Wariant jej przebiegu znajduje się w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Rozwiązania techniczne powstaną w ramach projektu, a obszar pod inwestycję określi ZRID. Wniosek ma zostać złożony w I kwartale 2024 r.

Cała droga krajowa nr 9 liczy 189 km i łączy Radom, Ostrowiec Świętokrzyski i Opatów z Rzeszowem. Jest częścią międzynarodowej trasy E371, w Polsce umożliwia komunikację z południowo-wschodnią częścią kraju. Dociera m.in. do autostrady A4 i w stronę przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku. Obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy z miasta i skróci czas przejazdów tranzytowych.

Przeczytaj także: Rozpędza się budowa obwodnicy z węzłem w rejonie S11