Indie planują wybudowanie w ciągu sześciu lat dwudziestu siedmiu nowych dróg wzdłuż granicy z Chinami. Dzięki planowanym inwestycjom dystrykty przygraniczne otrzymają wsparcie z funduszy centralnych. Według przyjętych planów, Indie zainwestują w najbliższym czasie ponad dwieście milionów dolarów w rozwój systemu drogowego przy granicy z Chinami.

Zdaniem indyjskich analityków bezpieczeństwa jedynie coraz ściślejsze związanie terenów przygranicznych z resztą kraju zapewni tym regionom bezpieczeństwo i utrzyma ich integralność z państwem indyjskim.

W Indiach ciągle żywa jest pamięć indyjsko-chińskiej wojny granicznej z roku 1962, kiedy to brak rozwiniętej infrastruktury drogowej przyczynił się do klęski wojsk indyjskich na himalajskim froncie.