Cały 5 km odcinek obwodnicy, znajdującej się w ciągu drogi krajowej nr 28, ma być gotowy we wrześniu 2008 roku.
Aktualnie przy wszystkich obiektach mostowych zakończone zostały już prace fundamentowe. Teraz trwają prace związane z przygotowaniem podpór i montażem konstrukcji stalowych, które prowadzi firma Polimex Mostostal ze Stalowej Woli.

Jednocześnie prowadzone są zaawansowane roboty drogowe. Przeprowadzono już większość prac związanych ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod podstawę nasypu. Wyjątek stanowi odcinek w rejonie potoku Sitniczanka, gdzie roboty związane ze wzmocnieniem podłoża będą możliwe dopiero po przełożeniu koryta potoku. W tej chwili zrealizowanych jest już ponad 50 procent robót ziemnych. Na ukończeniu są też prace związane z budową nasypu na początkowym odcinku trasy obwodnicy od strony mostu w Libuszy do budowanego mostu na potoku Libuszanka. W listopadzie powinny rozpocząć się prace przy podbudowie tłuczniowej i bitumicznej na tym odcinku. Na 2 km odcinku drogi, w rejonie skrzyżowania z drogą gminną na Załawie, położone już zostały pierwsze warstwy podbudowy bitumicznej.

Trwa także przebudowa i budowa przepustów drogowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, dobiegają końca prace związane z przełożeniem sieci teletechnicznych, energetycznych i gazowych.

Wartość wykonanych do tej pory prac to około 45 mln zł. Całkowita wartość kontraktu to blisko 120 mln.