Zgodę na przeprowadzenie obwodnicy przez Dolinę Rospudy wydał rok temu wojewoda podlaski. Odwołały się od niej organizacje ekologiczne, do których skargi przyłączył się rzecznik Janusz Kochanowski. Decyzję wojewody podtrzymał w lutym minister środowiska Jan Szyszko. W lutym Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył tę decyzję ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

17-kilometrowa obwodnica Augustowa ma 500-metrową estakadą na specjalnych słupach przecinać cenną przyrodniczo dolinę Rospudy, chronioną w ramach unijnego programu Natura 2000. Według drogowców to jedyny i najlepszy sposób, by zrealizować inwestycję. Mieszkańcy i władze Augustowa popierają budowę obwodnicy, skarżąc się na wieloletnie uciążliwości wynikające z iędzynarodowego tranzytu przez centrum miasta.

Przeciw budowie protestują ekolodzy, którzy podkreślają unikatowy w Europie charakter torfowisk doliny Rospudy oraz konieczność ochrony siedlisk ptaków. Uważają, że obwodnicę można poprowadzić przez inne tereny. Wstrzymania prac domagała się też Komisja Europejska, uznając dolinę za teren unikatowy.