Podczas spotkania z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Rafałem Bruskim, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek zapewnił, że budowa drogi ekspresowej S5 jest pewna, ale jeszcze nie ustalono, który wariant przebiegu będzie ostateczny. Komisja Oceny Projektów Inwestycyjnych rekomenduje budowę trasy S5 jako obwodnicy Bydgoszczy, a nie drogi biegnącej przez miasto. Argumentowane jest to wynikiem szczegółowych analiz czterech wariantów drogi, dwóch biegnących przez miasto i dwóch wersji lokalizacji obwodnicy. W tej chwili jest to najtrudniejsza kwestia.

Podstawowym argumentem przy wyborze wariantu drogi ekspresowej jest fakt, że poziom ruchu po roku 2020 może osiągnąć około 50 tysięcy pojazdów na dobę. Wówczas i tak będzie konieczna budowa obwodnicy, zatem lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie jej już teraz, zamiast budować dwie drogi w odstępie kilku lat. Niezależnie od wybranej opcji, koszt budowy drogi wyniesie około 700 mln zł. GDDKiA podejmie decyzję w ciągu najbliższych tygodni, a inwestycja ma być oddana do użytku do roku 2012.