Na duże projekty drogowe w Gdańsku, w tym roku będzie przeznaczone 36 mln zł. Z myślą o przygotowaniu miasta na Euro 2012, w budżecie zarezerwowano 7 mln z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni dróg na głównych ciągach komunikacyjnych Gdańska. Jest to przedsięwzięcie na najbliższe pięć lat i każdego roku na ten wieloletni plan inwestycyjny rezerwowana jest podobna kwota.

W bieżącym roku duża część z zaplanowanych w budżecie środków przeznaczona jest na kompleksowe przygotowanie projektów budowy m.in. Trasy Słowackiego, II etapu Trasy W-Z, Drogi Zielonej i ul. Jana z Kolna. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji technicznej na budowę Trasy Sucharskiego, której koszt wyniesie około 25 mln zł. W budżecie zarezerwowano również pulę środków gwarantującą gotowość gminy do realizacji projektów przygotowanych i oczekujących na konkursy do funduszy unijnych.