Wybrane inwestycje mają strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski. Jednak ich umieszczenie na liście nie daje jeszcze 100% pewności uzyskania dofinansowania z unijnych programów, takich jak Infrastruktura i Środowisko. Lista musi być aktualizowana co pół roku, a projekty, których realizacja nie będzie terminowa, będą z niej usuwane.

Na liście podstawowej znalazła się budowa odcinków następujących dróg: autostrad A1, A2, A4, A18 oraz dróg ekspresowych S1, S2, S3, S5, S7, S8, S17, S19, S69 oraz przebudowa DK nr 4. Powstały również listy rezerwowe oraz lista inwestycji priorytetowych spoza sieci TEN-T.