Droga wojewódzka nr 308 przebiega przez Kościan na trasie z Gostynia do Nowego Tomyśla. Miejscowi samorządowcy chcieliby, aby ruch z centrum został wyprowadzony na obwodnicę. Wystąpili zatem do poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z wnioskiem o zmiany w projekcie budowy węzła komunikacyjnego drogi ekspresowej S5. Dzięki przesunięciu zjazdu z drogi S5 od strony Poznania w kierunku drogi 308 o 250 metrów. W przyszłości stworzy to dogodniejsze warunki do budowy obwodnicy Kościana.