Węzeł Marsa ZDM w Warszawie poinformował, że 31 marca bieżącego roku minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy węzła Marsa. Ostatni odcinek Trasy Siekierkowskiej chce wybudować trzynaście firm:

* konsorcjum firm Mota-Engil Polska S.A. i Mota-Engil Engenharia E Construcao SA,
* konsorcjum firm Warbud SA, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol- Aqua SA, Eurovia Polska SA i Eurovia Verkehrsbau Union GmbH,
* Budimex Dromex SA,
* konsorcjum firm Mostostal Warszawa SA i Acciona Infraestructuras SA,
* J&P - AVAX S.A.,
* DTP Terrassement SA,
* konsorcjum firm Teerag - Asdag Polska Sp. z o.o., Teerag- Asdag i Intop Tarnobrzeg,
* Przedsiębiorstwo Usług Technicznych - INTERCOR Sp. z o.o.,
* Strabag Sp. z o.o.,
* Bilfinger Berger Polska SA,
* Skanska SA,
* konsorcjum firm Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. i Construcciones Sanchez Dominguez - Sando S.A.
* konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. i Warszawskie
Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty SA.