Propozycja poprowadzenia trasy Via Baltica korytarzem drogi ekspresowej S8 została przedstawiona podczas Konferencji Ministrów Transportu Europy w 1994 roku. Ustalenia te zostały zapisane w Traktacie Akcesyjnym. Jednak ze względu na unijną dyrektywę dotyczącą analiz wielokryterialnych oraz założenia Konwencji Berneńskiej (w sprawie międzynarodowego porozumienia o ochronnie zwierząt i ich siedlisk) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązana była do podania kilku możliwości poprowadzenia drogi.

GDDKiA już 3 lata temu zleciła firmie Scott Wilson przygotowanie kilku wariantów przeprowadzenia drogi. Wymogiem było założenie, że Via Baltica musi mieścić się w pasie 150 km od najkrótszej linii pomiędzy Warszawą a Budziskiem na granicy polsko-litewskiej. Ze sporządzonych 60 wariantów wybrane zostały 3. Czwartą alternatywą, o którą zabiegała GDDKiA, było poprowadzenie trasy korytarzem drogi ekspresowej S8.

Gdyby propozycja połączenia korytarza S8 oraz polskiego odcinka unijnego korytarza transportowego nie została przyjęta, droga ekspresowa mimo wszystko połączy Warszawę z Białymstokiem do 2013 roku. Prace nad jej budową są już bowiem dość zaawansowane. Jeszcze w tym roku GDDKiA odda do użytku obwodnicę Wyszkowa i ponad 20 km drogi ekspresowej w stronę Radzymina.