Obwodnica Słupska budowana jest jako część planowanej sieci dróg szybkiego ruchu. Obejście powstanie w ciągu drogi ekspresowej S6 na trasie ze Szczecina do Gdańska.

Pierwszy odcinek obwodnicy o długości 4,9-km otrzymał pozwolenie na budowę już w listopadzie 2007 roku. Kolejnym etapem prac będzie budowa 11,4-km fragmentu drogi, którego dotyczyć będzie czwartkowe spotkanie wojewody z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach inwestycji, poza szosą o nawierzchni spełniającej standardy drogi ekspresowej, powstaną 4 węzły komunikacyjne („Reblinko”, „Kobylnica”, „Głobino”, „Redzikowo”) oraz drogi dojazdowe. Drogowcy zadbają również o system odwodnienia obwodnicy, przebudowę sieci infrastrukturalnych, budowę urządzeń ochrony środowiska (zbiorniki retencyjne, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej) oraz przejść dla zwierząt.