Przyjęty projekt zakłada budowę 12-km odcinka DK nr 42 na trasie od granicy miasta Skarżysko-Kamienna do granicy gminy Wąchock. Droga, pełniąca funkcję obwodnicy Parszowa oraz Wąchocka, dostosowana będzie do standardów drogi głównej przyspieszonej (GP). Wybudowane zostaną dwie jezdnie, a na każdej z nich po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Inwestycja obejmie także budowę systemu odwodniającego na całej długości obwodnicy, instalację oświetlenia skrzyżowań oraz przebudowę istniejących dróg gminnych w rejonie projektowanych skrzyżowań.

Koszt realizacji projektu szacowany jest na 54 mln euro.