Odcinek DTŚ przebiegający przez Rudę Śląską zostanie oddany do użytku przed planowanym terminem. Droga o długości 3,2 km kosztowała 189 mln zł. Dwujezdniowa szosa z trzema pasami ruchu w obu kierunkach biegnie od istniejącego odcinka DTŚ-ki w Rudzie Śląskiej aż do granicy z Zabrzem.

Mimo że wykonawca kolejnego odcinka został już wytypowany, nie może przystąpić do realizacji zamówienia. Najpierw prezes Urzędu Zamówień Publicznych skontroluje procedury przetargowe. Istnieje też ryzyko, że przegrane firmy złożą protesty. Wartość kontraktu na budowę 4,7 km odcinka DTŚ w Zabrzu wynosi 272 mln zł.

Cały zabrzański odcinek ma mieć długość 7,6 km. Zapowiadany termin oddania drogi to rok 2011. Jednak realizacja drugiego etapu trasy będzie możliwa dopiero wtedy, gdy rząd podpisze kolejną umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.

Zgodnie z zapowiedziami DTŚ z Katowic do Gliwic będzie można pojechać już w 2012 roku.