Inicjatywę jej budowy wsparło 30 samorządów terytorialnych gmin, miast i powiatów leżących wzdłuż planowanej trasy, a w maju 2006 r. powołano  Stowarzyszenie „Szlak Staropolski”, którego zadań należy współpraca w przygotowaniu i realizacji tej inwestycji.

Stowarzyszeniu już udało się przekonać Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do wpisania S46 do harmonogramu budowy autostrad i dróg ekspresowych na lata 2007-2013, ale fundusze na sfinansowanie budowy szlaku dostępne będą dopiero w latach 2013-2020.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce konferencja, podczas której o budowie Szlaku Staropolskiego rozmawiali prezydenci Częstochowy, Opola, Kielc i Lublina, reprezentant Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej, wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego Bogusław Śmigielski oraz regionalni dyrektorzy GDDKiA i PKP - Inwestycje. Jej wynikiem stało się stwierdzenie, że w najbliższych latach należy przygotować inwestycję, czyli m.in. wykonać niezbędną dokumentację pod wydanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.