- Przekazujemy listę do konsultacji. Stanowisko będą mogli przedstawić samorządy i organizacje społeczne, a pod koniec roku przekażemy dokument Brukseli - powiedział PAP Maciej Jankowski, wiceminister infrastruktury. Obecnie siecią TEN-T jest objęte 4,8 tys. km dróg, a resort chce wpisać jeszcze 2,5 tys. km, natomiast w przypadku kolei jest to 5,1 tys. km torów, a ministerstwo liczy na dopisanie dodatkowo 1,8 tys. km.

Wiele nowości pojawi się też na liście projektów lotniskowych i żeglugowych (dopisanie lotniska Łódź-Lublinek  i lotniska w Bydgoszczy.

Wpisanie na listę TEN-T daje możliwość ubiegania są o 10% dofinansowanie z funduszu TEN-T na sieć transeuropejską i ułatwia instytucjom, które mają realizować projekty, zdobycie pieniędzy z innych źródeł unijnych.

Projekty umieszczone na liści moga być realizowane w latach 2014-20.