W czwartek w Warszawie, GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą inwestycji - konsorcjum firm: Bilfinger Beger Polska SA w Warszawie, Oleckim Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym i Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Gajewie.

Nowa droga, która będzie omijać Gołdap od zachodu, wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto.

Finalizację prac przewidziano na październik 2010 r. Poza drogą główną wybudowane zostaną trzy skrzyżowania obwodnicy z innymi drogami publicznymi, trzy wiadukty i jeden most oraz chodniki i ścieżki rowerowe.