Realizacja setek dużych inwestycji oraz proces wydawania unijnych funduszy już wkrótce będą mogły przyśpieszyć. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o uprawnieniach społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Ustawa ma dostosować polskie prawo do unijnych dyrektyw w kwestii badania wpływu inwestycji na środowisko. Bruksela od kilku lat wytykała nam niezgodność naszych ustaw, jednak dopiero na początku roku po groźbie zablokowania funduszy unijnych, które Polska dostała na lata 2007-13, coś w tej sprawie ruszyło naprzód.

Chodzi o plan powołania Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jej głównym zadaniem będzie wydawanie ocen oddziaływania na środowisko oraz nadzór nad inwestycjami, realizowanymi w specjalnych obszarach chronionych w systemie Natura 2000.

Nowy urząd zostanie powołany do życia jesienią. W jego skład wejdą urzędnicy, którzy obecnie w resorcie środowiska zajmują się oceną, pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach wojewódzkich oraz wojewódzcy konserwatorzy przyrody. Projekt ustawy przewiduje także, że w przypadku mniejszych projektów o lokalnym charakterze ich wpływ na środowisko będą oceniali pracownicy parków krajobrazowych - napisano w "Gazecie Prawnej".