Oficjalnie, powodem są nieprawidłowości w funkcjonowaniu oddziału. GDDKiA nie zdradza szczegółów. Nieoficjalnie wiadomo, przyczyną są nieprawidłowości przy budowie obwodnicy Gorzowa. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, inwestycja jest wielką fuszerką. Obsuwają się nasypy, a woda z obwodnicy zalewa budynki mieszkalne - pisze "Gazeta Wyborcza" w swoim zielonogórskim dodatku.