Spośród dwóch firm zakwalifikowanych do ostatniego etapu przetargu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych wybrała Autostradę Południe SA, w której skład wchodzi polski Budimex oraz hiszpańskie firmy Cintra Concessiones i Ferrovial-Agroman.

Na chwilę obecną trwają negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu umowy (jej podpisanie planowanuje się na jesień). 
180 km odcinek A1 ma być gotowy w 24 mies. Autostrada stanie się zarazem obwodnicą Częstochowy oraz poprowadzi podróżujących do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach.

A1 między Łodzią a Strykowem będzie płatna - prawdopodobnie do 21 gr z 1 km.
Kolejny fragment A1 - do Gliwic - budować będzie GDDKiA na własny rachunek - czytamy w "Gazecie Wyborczej Częstochowa".