Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o rozpoczętym w ostatnich dniach lipca 2008 remoncie drogi krajowej nr 94. Kolejnym odcinkiem trasy łączącej stolicę Małopolski ze Śląskiem, jakim zajęli się drogowcy, jest ponad 3,6 km fragment pomiędzy Bolesławiem i Olkuszem.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Sp. z o.o., która zobowiązała się do wykonania projektu i realizacji robót budowlano – montażowych za kwotę ponad 16,8 mln zł. Zadanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego (zrealizowane do 31 lipca), rozbiórkę starej, zużytej nawierzchni, wykonanie odnowy nawierzchni, wykonanie odwodnienia, remont chodników i obiektów inżynierskich, oznakowanie poziome grubowarstwowe, oznakowanie pionowe oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych.

Realizacja inwestycji powoduje utrudnienia. Tymczasowo wyłączona z ruchu będzie jedna jezdnia. Ruch dwukierunkowy odbywa się drugą jezdnią, przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h i zakazie wyprzedzania. Prace mają zakończyć się do 29 listopada 2008 roku.