Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował o zakończeniu prac związanych z przebudową 1,1 km odcinka drogi krajowej nr 46 od granicy Opola do Lędzin. Przebudowa polegała na wzmocnieniu nawierzchni, wymianie gruntu i poszerzeniu drogi do 11 m (jezdnia o szerokości 7 m i 2 m pobocza bitumiczne). Przebudowa tego fragmentu trwała od marca do końca lipca 2008 roku i kosztowała 4,4 mln zł.