Wczoraj napisaliśmy w "Gazecie", że firma zaproponowała betonowy wariant podczas negocjacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Jeśli dojdzie do porozumienia, ten odcinek A2 będzie gotowy w 2011 r.

Cezary Bolimowski, Autostrada Wielkopolska SA: Dotąd rzeczywiście nawierzchnia betonowa była droższa od tej bitumicznej. Ale z analiz naszego głównego wykonawcy wynika, że w najbliższym czasie ceny asfaltu, produkowanego z ropy naftowej, mogą bardzo wzrosnąć. Koszt nawierzchni betonowej i bitumicznej może być porównywalny. Ale najważniejsze korzyści to znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji nawierzchni. Trzeba ją remontować rzadziej niż bitumiczną. Tymczasem z prognoz ruchu na A2 wynika, że będzie on rósł, z dużym udziałem pojazdów ciężkich.

Proponowana technologia wykonania nawierzchni betonowej na odcinku Świecko - Nowy Tomyśl jest bardziej nowoczesna od tej znanej nam z dróg dawnej NRD. Niemniej jednak wymaga wykonania szczelin podłużnych i poprzecznych. Wypełnienie szczelin będzie okresowo wymieniane. Proponowana przez nas technologia jest zbliżona do zastosowanej w Polsce na odcinkach autostrady A4, gdzie wielkość i struktura ruchu są podobne do tej prognozowanej na A2.