Fragment ekspresowej drogi nr 74 z Kielc do Sulejowa pomiędzy Przełomem/Mniowem a węzłem w Niewachlowie ma ok. 17 km. Jest to jedna znajbardziej strategicznych tras w regionie mająca na celu m.in. ułatwienie dojazdu do autostrady A1. Inwestycja została umieszczona na liście rezerwowej unijnego programu Infrastruktura i Środowisko.

Parę dni temu wojewoda świętokrzyski rozpoczął  procedurę wydawania decyzji środowiskowej. Dokument ma być gotowy do końca roku i określi ostateczny przebieg przyszłej drogi w tym rejonie. Urzędników czeka trudne zadanie, bo w ciągu dwóch lat na zlecenie drogowców opracowano aż cztery różne warianty nowej trasy - czytamy w "Gazecie Wyborczej Kielce". Ostatni wariant, jako tzw. społeczny zakładał ominięcie Mniowa od północy, a Miedzianej Góry od południa.
Nie wpłynęło to jednakże na uspokojenie nastrojów społecznych, gdyż drogowcy zapproponowali wojewodzie zupełnie inny wariant. Mieszańców nie przekonują ekologiczne aspekty wybranego wariantu. Z kolei wariant wybrany przez drogowców zakłada wyburzenie budynków, które stoją przy przyszłych skrzyżowaniach.

Ponadto wariant społeczny okazałby się o wiele droższy niż przewidywano.Mieszkańcy są jednak bardzo zdeterminowani, by to ich wariant został realizowany.