Autostrada A20, która ciągnie się od Lubeki aż do polskiej granicy, ułatwiła transport towarów i otworzyła nowe możliwości zatrudnienia, usprawniając dojazd do pracy - czytamy w "The Wall Street Journal".
Na autostradzie skorzystały wielkie niemieckie i międzynarodowe firmy piekarnicze, motoryzacyjne, drzewne i mleczarskie. Ponadto firmy te stworzyły nowe miejsca pracy nawet w najmniejszych miasteczkach przy tej drodze.

Pozytywnie zaskakują dane z  2007 r. : tempo wzrostu PKB Meklemburgii-Pomorza Przedniego wzrosło do 2,5% z 1,5% w 2006 r., natomiast eksport wzrósł o 18%. Cała autostrada A20 została otwarta w grudniu 2005 r. a koszt jej wykonania oszacowano na 2,8 mld USD.