Procedura przeciągnęła się, ponieważ najpierw czekano na opinię Ministra Środowiska w tej sprawie, a później na rozstrzygnięcie protestów złożonych przez przeciwników budowy obwodnicy w wariancie zaproponowanym przez drogowców. Zgodnie z ich planami 27-kilometrowy odcinek obwodnicy miał biec od węzła w pobliżu wsi Kudypy na zachód od Olsztyna, aż do skrzyżowania w okolicach Wójtowa na wschodzie miasta. Z kolei na południu droga przecięłaby chroniony programem Natura 2000 obszar Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej.

Analizowano także inną wersję przebiegu drogi – w pobliżu osiedli Jarot, Zacisza i Pieczywa. Jednak mieszkańcy już we wrześniu 2006 roku, podczas pierwszych konsultacji społecznych, protestowali przeciwko takiemu rozwiązaniu.
Dlatego wojewódzcy urzędnicy zdecydowali się poprzeć wariant rekomendowany przez drogowców. „Przebieg trasy w tej wersji narusza skraj obszaru Natura 2000. Ale realizacja tej inwestycji, zgodnie z warunkami określonymi w decyzji środowiskowej, nie spowoduje znaczących negatywnych zmian na tym terenie." – powiedział Alfred Wenzlawski z biura prasowego wojewody.

Budowa południowej obwodnicy Olsztyna może rozpocznie się w 2010 roku. Nie wiadomo jednak kiedy zostanie wydana decyzja środowiskowa dla północno-wschodniej obwodnicy miasta.