Strabag został m.in. generalnym wykonawcą 16-kilometrowej obwodnicy Słupska w ciągu drogi krajowej nr 6, łączącej Szczecin z Gdańskiem. Wartość tego projektu to 89 mln euro, z czego na Strabag przypada 53,5 mln euro (60 proc.). Spółka córka austriackiego koncernu została też odpowiedzialna za przebudowę drogi krajowej nr 16 do parametrów drogi ekspresowej. Chodzi o 18,5-km odcinek, za który Strabag otrzyma 87,7 mln euro. Największy kontrakt zdobyty w sierpniu dotyczy natomiast budowy 14-km odcinka autostrady A1 Bełk-Świerklany. Zadanie, wycenione na 233,8 mln euro, wykona Strabag w konsorcjum ze spółką Heilit+Wśrner Budowlana, która również należy do austriackiej grupy. Wszystkie powyższe kontrakty mają być zrealizowane w ciągu 20-25 miesięcy.