Umowa została podpisana 12 sierpnia br. przez przedstawicieli GDDKiA Oddział w Olsztynie oraz firmy Strabag sp. z o.o. Prace będą trwały 26 mies., z wyłączeniem okresów zimowych. Koszt budowy wynosi 324 mln zł. Fudusze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Większa część prac będzie prowadzona poza istniejącą drogą. Droga będzie jednojezdniowa, natomiast w ciągu trasy (rejon węzłów )- dwujezdniowa. Dodatkowo zostanie zbudowana obwodnica Komerowa.

Połączenie z istniejącą siecią drogową zostanie zapewnione na 3 węzłach:
- Barczewo (budowany obecnie w ramach kontraktu Wójtowo-Barczewo);
- Komerowo - w km 169+000;
- Biskupiec - w km 179+500.
Ponadto zostaną wybudowane drogi serwisowe. Istniejące drogi, przecinające zaprojektowaną trasę (w rejonach krzyżowania się z DK16) zostaną przeprowadzone bezkolizyjnie górą lub dołem.

Na długości 1400 m zaprojektowano ekrany o wysokości 2 - 4,5 m . Wraz z ekranami powstaną przejścia ekologiczne dla dużych i małych zwierząt.