Na spotkaniu znaleźli się: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, Wicewojewoda Zachodniopomorski Andrzej Chmielewski oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Podczas rozmów  zaprezentowano I etap studium techniczno-ekonomiczno–środowiskowego, przygotowanego przez GDDKiA. Przedstawiono kilka wariantów przebiegu trasy -  budowę połączenia drogowego biegnącego zarówno tunelem, jak i mostem. W zależności od wybranego wariantu, koszt inwestycji wyniesie odpowiednio od ok. 500 mln zł do ponad 1 mld zł. Wyboru wariantu dokona się do końca 2008 r.

Następnie, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (poł 2009 r.) zostaną podjęte kolejne kroki, dotyczące realizacji projektu.

Po ustaleniach, Wiceminister Infrastruktury Zbigniew Rapciak oraz prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz spotkali się z dziennikarzami.