Środki finansowe są potrzebne na przebudowę ronda Ofiar Katynia i budowę Trasy Zwierzynieckiej, Pychowickiej i Łagiewnickiej. Warunkiem wystąpienia Krakowa o dofinansowanie jest przemianowanie obwodnicy na część drogi krajowej. W ten sposób powstał pomysł, aby zmienić przebieg DK94.

Na zakończenie budowy obwodnicy potrzeba 2,5 mld zł. Nie wiadomo jaką część sumy mogłaby pokryć UE (80%?). Oprócz odcinków, które mogą otrzymać dofinansowanie, konieczna jest także budowa kolejnych dróg: Trasy Nowopłaszowskiej i Ciepłowniczej. Prace będą mogły rozpocząć się najwcześniej za dwa lata.

Najbardziej zaawansowane są procedury dotyczące przebudowy ronda Ofiar Katynia. Urzędnicy mają już bowiem decyzję środowiskową i przygotowują się do złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji nowej drogi.