Kwestia budowy obwodnicy Augustowa, której fragment ma przebiegać przez cenną przyrodniczo Dolinę Rospudy, nadal pozostaje bez satysfakcjonującego rozwiązania. Rozpoczęcie prac budowlanych zaostrzyło bowiem konflikt pomiędzy mieszkańcami, którzy domagają się jak najszybszej budowy obwodnicy, inwestorem oraz ekologami, obawiającymi się o szkody dla środowiska naturalnego.

W związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa, w marcu 2007 r. Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

W ub.r. powołano tzw. okrągły stół w sprawie obwodnicy Augustowa. Jego uczestnicy (przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych województwa podlaskiego oraz niezależni eksperci do spraw budowy dróg i ochrony środowiska) rozpatrują kilka wariantów przebiegu trasy, w tym proponowane przez drogowców oraz organizacje ekologiczne. Jak do tej pory zebrał się trzy razy (ostatnio w lutym br.). Celem prac okrągłego stołu jest uzgodnienie optymalnego rozwiązania w sprawie budowy drogi.

Na chwilę obecną prace przy budowie obwodnicy Augustowa trwają na 4,1-km odcinku drogi, wspólnym dla wszystkich wariantów. Zdaniem GDDKiA ten fragment będzie gotowy do końca grudnia br.