Marcin Amróz jest absolwentem Politechniki Łódzkiej. Ukończył kierunek budownictwo drogowe ze specjalizacją konstrukcje budowlano inżynierskie.

Zanim objął funkcję dyrektora łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pracował jako dyrektor Wydziału Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Wcześniej był zastępcą dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim. Przed przejściem do administracji drogowej był związany z firmami wykonawczymi realizującymi inwestycje dla GDDKiA.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi i mostowymi.

Przeczytaj także: Nowy dyrektor oddziału GDDKiA w Olsztynie