19 sierpnia br. prezydent podpisał ustawę z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wcześniej specustawę przyjął Sejm (25.07.08) i Senat (07.08.08.) - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury.

Dzięki specustawie drogowej wprowadzono między innymi kary finansowe dla organów, które nie wydadzą decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie 90 dni od daty złożenia wniosku.
Ustawa reguluje także wysokość odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg. Według zapisów Konstytucji RP rekompensaty mają odpowiadać zasadzie „słusznego odszkodowania”.

Jednocześnie właściciele wywłaszczonych nieruchomości otrzymają dodatkowe pieniądze za umożliwienie szybkiego dostępu do terenów przeznaczonych pod budowę dróg. Ponadto osoby, które udostępnią nieruchomość w ciągu 30 dni od podjęcia decyzji lokalizacyjnej dostaną premię w wysokości 5% wartości nieruchomości. W przypadku opuszczenia lokalu mieszkalnego właściciel otrzyma dodatkowo ok. 10 tys. zł.

Specustawa drogowa nakłada również obowiązek wysyłania zawiadomień o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego do wnioskodawcy oraz do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu liczba protestów społecznych powinna zostać zminimalizowana.