Maciej Ostrowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydział Historii) oraz studiów podyplomowych związanych z zarządzaniem oświatą na AGH w Krakowie, a także dotyczących zarządzania projektami europejskimi na UJ i Uniwersytecie w Hoff.

Przed powołaniem na stanowisko dyrektora oddziału GDDKiA od 2021 r. pracował jako project manager w branży budownictwa kubaturowego, w latach 2003–2018 był burmistrzem Myślenic, a w latach 1998–2003 zastępcą burmistrza ds. oświaty. W styczniu 2024 r. został powołany przez wojewodę małopolskiego na pełnomocnika do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Jest członkiem PSL.

Przeczytaj także: GDDKiA w Zielonej Górze ma nowego dyrektora