Biolodzy zaczęli penetrować trzy obszary zgłoszone przez ekologów Komisji Europejskiej do wpisania na listę obszarów chronionych Natura 2000. Chodzi o Równinę Szubińsko-Łabiszyńską, łąki trzęślicowe w Foluszu i buczynę w Mięcierzynie. Specjaliści w czasie inwentaryzacji gruntów znaleźli na równinie gatunki roślin, które są pod ochroną. Dlatego teren zostanie umieszczony w Naturze 2000.

Jakie są możliwe scenariusze?

Pierwszy - prosty: podzielenie strefy chronionej na dwie części, tak, aby obszar o szerokości kilkudziesięciu metrów i długości ok. 100 m był wyjęty z programu Natura 2000. Można jednak się spodziewać, że spotka się ze sprzeciwem ekologów. Nie ma w tym miejscu możliwości budowy obwodnicy, bo teren z rzadkimi roślinami biegnie wzdłuż rzeki, którą droga musi przeciąć.

Drugi - skomplikowany: puszczenie ruchu górą, czyli postawienie estakady. Prof. Przystalski przekonuje, że byłoby to dobre rozwiązanie. Oznacza jednak, że drogowcy muszą zmieniać wcześniej przygotowane projekty i poprawiać kosztorysy. Z powodu budowy nowej konstrukcji, wzrośnie koszt całej inwestycji, która już teraz jest wyceniana na 2,7 mld zł (odcinek od Nowych Marz do Gniezna).

Trzecia możliwość: budowa trasy w odcinkach. Najpierw realizowane byłyby te fragmenty, które nie wzbudzają kontrowersji. Ale w tym przypadku istnieje obawa sprzeciwu Unii Europejskiej, która współfinansuje przedsięwzięcie. - Z doświadczenia wiadomo, że Bruksela nie lubi dzielenia inwestycji, na które daje pieniądze - przekonują drogowcy.