NSA tymsamym podtrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z grudnia 2007 r. a odwołanie się od wyroku podlaskiego oddziału dyrekcji dróg i autostrad okazało się bezskuteczne.

Styczeń był miesiącem rozwiązań kompromisowych m. drogowcami a ekologami. Wspólnie ustalono kryteria, na podstawie których powstaje nowy raport oddziaływania na środowisko. Z konfrontacji trzech propozycji przebiegu trasy - drogowców przez torfowiska i dwóch "ekologicznych", wytyczonych na zachód od terenów chronionych, specjaliści mają wybrać najlepszą. Ostateczny wynik prac holenderskiego konsorcjum DHV będzie znany pod koniec listopada.