Już od lipca kierowcy mogą korzystać tylko ze zwężonej drogi na odcinku 10 km. Dotychczas udało się położyć asfalt na prawi całej południowej nitce, ponadto remontowanych jest dziewięć mostów i wiaduktów.
Wykonawcy robót i inwestor, jakim jest GDDKiA twierdzą, że nie można kontynuować prac przy złych warunkach atmosferycznych, bo to grozi poważnymi usterkami technicznymi i mogłoby spowodować, że droga w niedługim czasie wymagałaby remontu.