Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 i obwodnicy usprawni ruch tranzytowy na terenie gminy Lesznowola a przede wszystkim zmniejszy natężenie ruchu w miejscowości.

Nowa trasa drogi jest zgodny ze studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola a także z dawnymi zamierzeniami planistycznymi byłego województwa stołecznego i obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.

Ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje budowę wylotu drogi ekspresowej S7 z Warszawy na południe, jest możliwość, by w ramach tego samego przedsięwzięcia zbudować węzeł trasy ekspresowej z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 721.