8 października w Żyrardowie odbyło się spotkanie dotyczące obwodnicy w celu rozstrzygnięcia, czy inwestycja nie będzie szkodliwa dla mieszkańców i środowiska. Projekt zyskał poparcie władz i akceptację społeczną, co przyczyni się do przyspieszenia wydania pozwolenia.

8 października br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonawcę prac. Do zbudowania jest 15 km obwodnica Żyrardowa, skanalizowane skrzyżowanie (z drogą powiatową), dwa ronda (połączenie z istniejącą DK50) i węzeł drogowy Żyrardów (z DW719). Ponadto należy wykonać drogi lokalne i dojazdowe, trasy dla pieszych, zatoki autobusowe, siedem wiaduktów (w tym jeden nad autostradą A2), most przez rzekę Okrzeszę w Korytowie, przepusty, system odwodnienia, urządzenia ochrony środowiska, przejścia dla zwierząt oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja ma być zakończona w III kwartale 2010 r.