Obwodnica Biecza ma długość 5 km i zbudowano ją w ciągu 540 dni za 120 mln zł. Zaś wszystkie koszty zawierające roboty budowlano-montażowe,opracowanie dokumentacji, wykup gruntów oraz nadzory stanowią koszt 127 mln zł.

Inwestycja była finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego, budżeu państwa oraz pożyczki zaciągniętej przez rząd polski w Europejskim Banku Inwestycyjnym, przy pomocy której sfinansowano blisko 60% kosztów inwestycji.

Inwestorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prace zostały wykonane przez firmę SKANSKA SA a projekt wykonany został przez Krakowskie Biuro Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt” sp. z o.o. Nadzór inwestorski sprawowało Małopolskie Biuro Inwestycyjne sp. z o.o. w konsorcjum z Promost Consulting.

Obwodnica Biecza kwalifikowana jest jako droga klasy GP (główna przyspieszona) a nośność nawierzchni wynosi 11,5 tony na oś.

W ciągu obwodnicy zbudowano trzy mosty: na rzece Ropie, na potoku Libuszanka i na potoku Sitniczanka, o łącznej długości 223,5 m. Powstały tez dwa wiadukty długości łącznej ponad 80 m. Najważniejszym obiektem na trasie jest pięcioprzęsłowy most przez Ropę o długości 161 m.