Konferencja zorganizowana z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury towarzyszyła VI Międzynarodowym Targom INFRASTRUKTURA 2008. - Chcemy, żeby Polska była nowoczesna, aby było łatwo do nas przylecieć lub przyjechać dobrymi drogami czy szybką koleją. Chcemy też, aby nasze środowisko cieszyło wszystkich jeżdżących po naszych drogach – dodał minister - czytamy na stronach Ministerstwa Infrastruktury.

Według sporządzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad programu „Drogi przyjazne środowisku” należy zasadniczo zmienić podejście do kwestii ochrony przyrody, gdyż program ten ma na celu przyspieszenie inwestycji drogowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu pojawiających się sporów.

- Ochrona przyrody w Unii Europejskiej jest na bardzo wysokim poziomie. Prawidłowe wypełnienie wymogów UE jest warunkiem otrzymania środków unijnych na inwestycje drogowe i kolejowe – powiedział podczas seminarium Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak.

- 15 listopada br. wejdą w życie dwie ustawy „środowiskowe”, które w pełni dostosowują polskie prawo do wymogów unijnych – dodał. Ważną informacją jest również to, że dzięki powstającej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska procedura uzyskiwania decyzji środowiskowych będzie znacznie skrócona ze 180 dni obowiązujących obecnie do 105 dni.

W czasie konferencji zaprezentowano również Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012.

Prof. Aleksander Böhm i dr Paweł Ozimek z Politechniki Krakowskiej zaprezentowali również koncepcję budowy dróg, która bierze również pod uwagę walory krajobrazowe otoczenia drogi, tak aby trasa nabrała cech atrakcji turystycznej.