"Rzeczpospolita" stworzyła ranking zasłużonych w budowie naszych dróg a poszczególne kilometry nowych tras przypisywała ministrowi, który przyczynił się do rozpoczęcia prac, a nie temu, który przecinał wstęgę na ceremonii otwarciu.

Dzięki Markowi Polowi zyskaliśmy 242,2 km autostrad w tym m.in. 104 km trasy A2 z Konina do Strykowa i w sumie 140 km A4, gruntownie zmodernizowany odcinek między Wrocławiem a Legnicą.

Również Marek Pol doprowadził do uchwalenia specustawy drogowej przyspieszającej proces przygotowania inwestycji, którą w ostatnich latach znowelizowali m.in. Jerzy Polaczek i Cezary Grabarczyk. Z jego inicjatywy powstał równeiż Krajowy Fundusz Drogowy, do którego wpływają opłaty z winiet, a pieniądze mają trafiać na remont i budowę nowych dróg.

Najbardziej skutecznym ministrem rankingu "kilometrowego" może zostać obecny, również bardzo krytykowany minister, Cezary Grabarczyk.

Z obecnych wyliczeń wynika, że dzięki niemu będziemy mieć w 2011 r. dodatkowe 168 km autostrad, na które złożą się A1 i A2 (umowy podpisano już z Gdańsk Transport Company i Autostradą Wielkopolską). Do końca roku podpisane mają być umowy na kolejnych 270 km A1 i A2.

Tadeusz Syryjczyk zapoczątkował budowę 150 km autostrad i doprowadził do podpisania umowy z Autostradą Wielkopolską (Konin - Nowy Tomyśl). Również on wydał koncesje GTC na budowę północnego odcinka A1 od Gdańska do Torunia.

Bogusław Liberadzki przyczynił się do budowy siedmiu odcinków autostrad o długości od 2,5 do 30 km, co dało łącznie 76,4 km. Urząd swój sprawował najdłużej i średnio w ciągu roku budował ledwie 19 km tras.

Jerzy Polaczek rozpoczął budowę 110 km autostrad a na większości odcinków prace jeszcze trwają. Cezaremu Grabarczykowi oddał 168 km. Nie zakończył także negocjacji z Autostradą Wielkopolską dotyczących trasy od Nowego Tomyśla do Świecka. Za jego rządów powstał ostatni z planów budowy dróg krajowych i autostrad do 2015 r. który przewiduje budowę 2,1 tys. km dróg ekspresowych i kolejnych 900 km autostrad.

Zasługą ministra Opawskiego jest ponad 90 km trasy A1 z Gdańska do Grudziądza. Zbigniew Jaworski przysłużył się jedynie do budowy 6,5 km A4 a Adamowi Wielądkowi 2,2 km tej trasy.