Wykonawcą robót zostało konsorcjum firm: Eurovia Polska S.A., Eurovia Verkehrsbau Union GmbH, Warbud S.A., PU-T „OL-TRANS” oraz Drogomex sp. z o.o. Finanse na inwestycję pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Większa część prac będzie prowadzona poza istniejącą drogą. Zostanie zbudowane ponad 14 km odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej o przekroju poprzecznym 2x2 od węzła „Elbląg Wschód” do miejscowości Pasłęk (węzeł „Pasłęk Północ”).

Za pomocą trzech węzłów będzie możliwe podłączenie do drogi: Elbląg-Wschód (istniejący), Bogaczewo i Pasłęk Północ. Do przyległych terenów poprowadzą nowo zbudowane drogi gospodarcze. Ponadto przebudowie ulegnie infrastruktura nad – i podziemna. Powstaną wiadukty i tunele na przecięciu z poprzecznymi drogami lokalnymi a także przejścia ekologiczne dla małych i dużych zwierząt. Aby chronić mieszkańców przed hałasem, wykonawca wybuduje ekrany akustyczne.